ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η A. VENTOURIS TEAM συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα σύγχρονα μηχανήματα προσφέρει άριστες τεχνικές εφαρμογές κατάλληλες για βιομηχανίες, διυλιστήρια, τεχνικά έργα κ.α.

Βιομηχανικές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών

 

Κατάλληλες Τεχνικές

 • Υδροβολή
 • Χρωματισμοί
 • Σπογγοβολή

Εφαρμογές στη Βιομηχανία

 • Καθαρισμός Εξοπλισμού και Εξαρτημάτων
 • Καθαρισμός Δεξαμενών
 • Καθαρισμός Δικτύων
 • Καθαρισμός Δαπέδων
 • Καθαρισμός Σωληνώσεων
 • Καθαρισμοί Επιφανειών (μέταλλο, πέτρα, μάρμαρο)
 • Βαφές Επιφανειών (Κτίρια, Μεταλλικές επιφάνειες κλπ.)
 • Βαφές Πυροπροστασίας
 • Αφαίρεση Graffiti