ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για:

 • Αμμοβολές
 • Υδροβολές
 • Καθαρισμούς
 • Προετοιμασία επιφανειών
 • Σπογγοβολές
 • Υδροδυναμικούς καθαρισμούς
 • Υδροκοπές
 • Βιομηχανικούς καθαρισμούς
 • Ναυτιλιακούς καθαρισμούς
 • Βαφές
 • Επισκευές Δεξαμενών