ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η A. VENTOURIS TEAM προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή όλων των τύπων πλοίων (Εμπορικά πλοία, Δεξαμενόπλοια, Κρουαζιερόπλοια, Πλοία πολεμικού ναυτικού κ.α)
Με πολύχρονη εμπειρία και καταρτισμένο προσωπικό η A. VENTOURIS TEAM παρέχει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και σύγχρονες εφαρμογές για κάθε ναυτικό έργο.

Ναυτιλιακά έργα υψηλών προδιαγραφών

Κατάλληλες Τεχνικές

 • Υδροβολή
 • Σπογγοβολή
 • Αμμοβολή
 • Χρωματισμοί
 • Εφαρμογές στην Ναυτιλία

  • Καθαρισμός Υφάλων
  • Καθαρισμός Δεξαμενών Φορτίου / Έρματος
  • Καθαρισμός Καταστρώματος
  • Καθαρισμός Σωληνώσεων
  • Καθαρισμός Μεταλλικών Επιφανειών
  • Καθαρισμός και Bαφή Μηχανοστασίου
  • Βαφές Εσωτερικά και Εξωτερικά
  • Βαφή Λογοτύπων