ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΣΚΑΦΗ

Στην A. VENTOURIS TEAM φροντίζουμε για τη συντήρηση και επισκευή πολυτελών σκαφών με μεθόδους που “σέβονται” τα ακριβά υλικά κατασκευής τους. Με χρήση ειδικών πιέσεων και αξιόπιστων υλικών καθαρισμού, η A. VENTOURIS TEAM είναι η πλέον αξιόπιστη εταιρεία στον χώρο του Yachting.

Εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών

Κατάλληλες Τεχνικές

  • Υδροβολή
  • Σπογγοβολή
  • Αμμοβολή
  • Χρωματισμοί

Εφαρμογές Yachting

  • Καθαρισμός Υφάλων
  • Καθαρισμός Ξύλινου Καταστρώματος (Teak)
  • Καθαρισμός Μεταλλικών Επιφανειών
  • Καθαρισμός και Βαφή Μηχανοστασίου
  • Βαφές Εσωτερικά και Εξωτερικά
  • Βαφή Λογοτύπων