ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η A. Ventouris Team διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και τον τεχνικό εξοπλισμό για την απαραίτητη προετοιμασία κάθε επιφάνειας.

Εγγυημένο Αποτέλεσμα

Κάθε επιφάνεια πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε επικάλυψης.

Η A. Ventouris Team παρέχει τις πιο σύγχρονες μεθόδους προετοιμασίας επιφανειών όπως:

  • Υδροβόλη
  • Σπογγοβολή
  • Αμμοβολή

Εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες της εταιρίας κάνουν αξιολόγηση και βοηθούν τον πελάτη να επιλέξει την κατάλληλη τεχνική.

Τεχνικά Πλεονεκτήματα

  • Μη αλλοίωση της επιφάνειας
  • Διασφάλιση επιθυμητού αποτελέσματος.