ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Το μεγάλο πλεονέκτημα της αμμοβολής είναι η δημιουργία τραχύτητας στην επιφάνεια που επιτυγχάνει την καλύτερη προσκόλληση της βαφής.

Αποτελεσματική Μέθοδος

Μέθοδος Καθαρισμού επιφανειών κατάλληλη για τεχνικά έργα και ναυτιλία

Η αμμοβολή αποτελεί μέθοδο προετοιμασίας επιφανειών που χρησιμοποιείται σε ναυτιλία και βιομηχανία. Κατά τη μέθοδο αυτή, ο καθαρισμός γίνεται με εκτόξευση σωματιδίων άμμου πάνω στη μεταλλική επιφάνεια. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης είναι η αφαίρεση παλαιότερων επιστρωμάτων, βρωμιάς και οξειδίων, καθώς και η επίτευξη κατάλληλης τραχύτητας ώστε να εξασφαλίζεται η προετοιμασία επιφανειών για επίχρισμα.

Η εφαρμογή της γίνεται από την Α. VENTOURIS TEAM νόμιμα και με συνέπεια σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ώστε να αποφεύγονται οι δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Τεχνικά Πλεονεκτήματα

  • Απόλυτα αποτελεσματική μέθοδος.
  • Παρέχει ένα ματ και λείο φινίρισμα επιφάνειας.
  • Οικονομική λύση