ΣΠΟΓΓΟΒΟΛΗ

Πρόκειται για μία νέα μέθοδο καθαρισμού με μοναδικά πλεονεκτήματα. Είναι μία ανακυκλώσιμη διαδικασία με χαμηλή παραγωγή σκόνης, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον.

Ανώτερη Τεχνική

Ταχύς, Στεγνός – Χωρίς χημικά καθαρισμός

Πρόκειται για μία ασφαλή, περιβαντολλογικά υπεύθυνη και ανώτερη τεχνική καθαρισμού επιφανειών που εφαρμόζεται σε βιομηχανικά, τεχνικά έργα καθώς και στη ναυτιλία. Αποτελεί “Ξηρή” μέθοδο που περιορίζει κατά 98% την εκτόξευση σκόνης. Τα σπογγίδια είναι ανακυκλώσιμα και ελαχιστοποιούν τα
απόβλητα που παράγονται κατά τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επιφάνειες ευαίσθητες καθώς ελαχιστοποιεί τη φθορά που αποφέρουν οι άλλοι μέθοδοι και η χρήση χημικών υλικών. Λόγω της χαμηλής παραγωγής σκόνης μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με την Σπογγοβολή και άλλες εργασίες, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα χρονοδιαγράμματα των έργων και το υψηλό κόστος των διακοπών λειτουργίας.

Η Σπογγοβολή χρησιμοποιείται για καθαρισμό:

 • Επιφανειών από λάδια και γράσα
 • Ηλεκτρικών μηχανών, Κινητήρων
 • Επιφανειών με βαριά οξείδωση
 • Τουρμπίνων
 • Υδραυλικών μηχανημάτων
 • Τυπογραφικών πιεστηρίων
 • Μεταλλικών, πέτρινων ή μαρμάρινων μνημείων
 • Ευαίσθητων Ανταλλακτικά

Τεχνικά Πλεονεκτήματα

 • Προστασία των ευαίσθητων επιφανειών.
 • Χαμηλή σκόνεψις.
 • Περιορισμός των αποβλήτων στο σημείο εργασίας
 • Εξοικονόμηση χρόνου και μείωση του κόστος του έργου.
 • Απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον.